25 års garant på NVI Skorstenar


NVI skorstenssystem är tillverkad av material i högsta kvalité således kan vi garantera att NVI skorstenssystem har lång livslängd vid rätt hantering och att vår monteringsanvisning följs. Denna 25 års garanti hänför sig till att vårt skorstenssystem är komplett och ej har blandats med andra fabrikat samt har besiktats och godkänts av behörig fackman innan den tas i bruk. 25 års garanti omfattar hel- och halvisolerade moduler. Övriga delar i skorstenen omfattas av 10 års garanti. Garantin gäller från leveransdatum till kund och omfattar enbart den felaktiga delen, detta innebär att NVI levererar en felfri ersättningsdel. NVI har inget ansvar för kostnader på grund av stillestånd eller andra direkta eller indirekta kostnader samt skador. Garantierna gäller under förutsättning att skorstenen är ansluten till CE-certifierad, P-märkt, typgodkänd eller miljögodkänd eldstad. Brukandet av eldstaden ska följa tillverkarens rekommendationer samt att eldstaden eldas med för skorstenen godkända bränslen. Samt att skorstenen ej utsätts för rökgastemperaturer överstigande 450ºC vid kontinuerlig drift.

OBS! Garantin avser ej – skorstenskronor såsom regnskydd ballerinor, spirovac, rökgasfläktar eller därvid jämförbara detaljer monterade på skorstenstoppen.Varukorg