25 ÅRS GARANTI

NVI skorstenssystem är tillverkad av material i högsta kvalité således kan vi garantera att NVI skorstenssystem har lång livslängd vid rätt hantering och att vår monteringsanvisning följs. Denna 25 års garanti hänför sig till att vårt skorstenssystem är komplett och ej har blandats med andra fabrikat samt har besiktats och godkänts av behörig fackman innan den tas i bruk. 25 års garanti omfattar halv- och helisolerade moduler. Övriga delar i skorstenen omfattas av 10 års garanti. Garantin gäller från leveransdatum till kund och omfattar enbart den felaktiga delen, detta innebär att NVI levererar en felfri ersättningsdel. Garantin gäller inte:

  • Färgförändringar och färgskador
  • Fel som orsakats av kompletterande produkter som inte ingår i NVI’s system.
  • Skador till följd av soteld.
  • Korrosionsskador som följd av felmontering, bristande underhåll eller annan påverkan av produkten.
  • Force majeure – som t.ex. ändrade regler i bygglov, brand, blixtnedslag eller andra händelser som NVI inte råder över.
NVI har inget ansvar för kostnader på grund av stillestånd eller andra direkta eller indirekta kostnader samt skador. Garantierna gäller under förutsättning att skorstenen är ansluten till CE-certifierad, P-märkt, typgodkänd eller miljögodkänd eldstad. Brukandet av eldstaden ska följa tillverkarens rekommendationer samt att eldstaden eldas med för skorstenen godkända bränslen. Samt att skorstenen ej utsätts för rökgastemperaturer som överstiger 450ºC vid kontinuerlig drift. OBS! Garantin avser ej skorstenskronor såsom regnskydd, ballerinor, spirovac, rökgasfläktar eller därvid jämförbara detaljer monterade på skorstenstoppen.


EN TRYGG OCH SÄKER SKORSTEN

Med NVI´s skorstenssystem bygger du lätt en bra och säker skorsten på ett minimalt utrymme. Stålskorstenen består av moduler som fogats samman via en hondel och en handel. Ett beprövat och tillförlitligt skorstensmontage som ger dig en läckagefri och säker skorsten.
Trygg & snygg – NVI skorstenar passar alla kaminer och eldstäder. Är CE-märkta och uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Vi är trygga med att skorstenarna inte bara är snygga utan även säkra och lämnar därför 25 års garanti.

 

Varukorg