ROT-avdrag

ROT-avdrag kan reducera din installationskostnad med upp till 30%.

Privatpersoner har rätt till 30 % skatteavdrag på arbetskostnaden för reparationer, om- och tillbyggnader samt underhåll, så kallat rotavdrag. Rotavdraget kan som mest uppgå till 50.000 kr per och person och år, så för två delägare i ett småhus eller bostadsrätt kan rotavdraget bli som mest 100.000 kr per år. Reparation av skorsten på småhus ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen ger rätt till skattereduktion.


Läs mer om reglerna för ROT-arbete på Skatteverkets hemsida »

Varukorg
;