Goda skäl att välja ny braskaminModerna kaminer ger högre effekt och bättre värmespridning

Energimyndighetens stora test av braskaminer som genomfördes i mars 2016 visar att nya kaminer ger högre effekt och en bättre värmespridning. Rökutstläppet är minimalt eftersom kaminen använder energin till att producera värme istället för rök.

Var rädd om miljön

Äldre kaminer kan vara stora miljöbovar. För att vedeldningen skall vara miljövänlig är det viktigt att man väljer en modern kamin med ren teknologi – clean burn. Ren förbränning innebär att kaminen har ett dubbelt förbränningssystem som utnyttjar veden maximalt och genererar extremt låga föroreningsnivåer.

 

Braskaminer med ren förbränning ger 80% mindre partikelutsläpp än gamla kaminer!

 

Var rädd om din och andras hälsa

Förbränning av ved är en källa till utsläpp av vissa miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar som kan orsaka besvär för allergiker, äldre och barn. Moderna kaminer ha betydligt lägre utsläpp av hälsoskadliga ämnen.
Miljökraven för kaminer och vedspisar kommer att skärpas. Senast 2022 ställs hårdare krav på utsläpp från all eldning inom ramen för EU:s så kallade ekodesigndirektiv. Inte heller den som renoverar eller bygger nytt får då installera en braskamin med omodern teknik. Många nya braskaminer uppfyller de kommande kraven.

 

Kommuner kan ha olika regler för vedeldning. Kolla vilka utsläppskrav som gäller på din kommuns hemsida!

 


Frågor och svar

Bör jag byta ut min kamin?
En kamin har en livslängd som lätt kan överstiga 30 år. Utvecklingen av förbränningsteknik går dock mycket fortare. För att säkerställa att man har en kamin med modern, resurseffektiv förbränning bör kaminen inte vara äldre än 10-15 år.

Hur vet jag om min kamin påverkar miljön negativt?
Generellt sett är kaminer som är äldre än 10-15 år utrustade med en förbränningsteknik som kan ge betydligt högre utsläpp än en modern kamin. Det enklaste sättet att kontrollera sina utsläpp är att titta på röken som kommer ur skorstenen. Den skall vara ljus, nästan transparent.

Hur mycket kostar det att byta ut sin gamla kamin mot en ny?
Priser på kaminer varierar stort. De flesta kostar mellan 10.000-35.000 kronor. Utöver kaminen tillkommer en kostnad för skorsten och installation. Prisex: Köper du en kamin för 20.000 kan man grovt säga att kostnaden hamnar kring 45.000-50.000 kronor för kamin, skorsten och installation.

Var hittar jag information om kaminers utsläpp och prestanda?
Varje kamin ska ha en CE-märkning. Till denna märkning kopplas en prestandadeklaration där effektivitet och utsläpp framgår. Dokumentet finns på varje tillverkares hemsida.

Kan man byta kamin själv?
Med varje kamin följer en monteringsanvisning vilket gör att man kan byta en kamin på egen hand. Kolla upp med din kommun vad som gäller avseende anmälningsplikt innan du påbörjar ett sådant arbete.

Är det inte större miljöförorening att slänga en fullt fungerande kamin än att köpa ny?
En braskamin är till största delen fullt återvinningsbar. Att byta ut sin gamla kamin ger omedelbara och stora miljöfördelar.

Vad är resultatet av Energimyndighetens rapport?
Energimyndighetens rapport visar entydigt att nya moderna braskaminer är betydligt effektivare och miljövänligare än gamla kaminer.Källa: Svenska Brasvärmeföreningen

Om Svenska Brasvärmeföreningen
Svenska Brasvärmeföreningen är en branschorganisation bestående av företag som utvecklar , tillverkar och säljer sekundära eldstäder, skorstenar och tillbehör inom brasvärme.

 


Varukorg
;