Kvalitetspolicy

Näldens Värmeindustri AB har som målsättning att leverera modulskorstenar och pulverlackerade produkter som uppfyller alla tillämpliga krav samt kundens behov och förväntningar, med genomgående hög kvalité. Vi skall åstadkomma detta genom att:

  • Samverka med kunderna för att förändra och förbättra produkterna.
  • Identifiera och förbättra tillverkningsmetoder för att kontinuerligt höja kvaliten på våra produkter.
  • Fortlöpande uppfylla tillämpliga krav.
  • Snabbt åtgärda uppkomna fel och brister samt förhindra de upprepas.
  • Se till att företagets medarbetare är motiverade och kompetenta genom kontinuerlig utbildning, information och sociala aktiviteter.
  • Verka för ständiga förbättringar av företagets system.

 

Varukorg